Author: admin

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGHỈ

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGHỈ I. Mục đích: Nhân sự có thể tiến hành đăng ký nghỉ (xin đi muộn, xin về sớm, nghỉ phép và nghỉ không lương) với quản lý. Hỗ trợ cho quá trình quản lý và vận hành trong doanh nghiệp. II. Các bước thực hiện: Bước 1: Tại giao diện […]

PHÂN HỆ CHẤM CÔNG

I. Mục đích: Giúp cho nhân sự quản lý ngày công của mình. Nhân sự có thể tạo bổ sung công và quản lý duyệt bổ sung công. II. Các thao tác tại phân hệ chấm công (click vào từng mục để xem chi tiết) 1. Xem bảng chấm công 3. Hướng dẫn xem và xử lý […]

Xem Danh Sách Nhân Sự

I. Mục đích Giúp doanh nghiệp quản lý danh sách nhân viên của mình II. Các bước thực hiện Bước 1: Hover vào biểu tượng Nhân sự ở thanh Menu bên trái màn hình => Chọn Danh sách nhân sự. Màn hình danh sách Nhân sự sẽ hiển thị như hình bên dưới Chức năng Ẩn hiện […]

PHIẾU LƯƠNG

I. Mục đích: nhân sự chủ động theo dõi được phiếu lương hàng tháng. II. Các bước thao tác: Bước 1: Tại giao diện chính của App => Anh/chị chọn vào biểu tượng “$” Bước 2: Anh/chị chọn vào “Tên nhân sự” để xem phiếu lương của hiện tại Để xem phiếu lương của các […]

HỒ SƠ NHÂN SỰ

I. Mục đích: nơi lưu trữ và hiển thị toàn bộ thông tin của nhân sự. II. Các bước thao tác: Bước 1: Tại giao diện chính của App => Chọn vào “Danh mục khác” Bước 2: Giao diện danh mục khác hiển thị => Chọn vào “Hồ sơ nhân sự” Ngoài thông tin cá […]

Back To Top