Author: admin

Hồ sơ cá nhân

XEM HỒ SƠ CÁ NHÂN I. Mục đích: Thêm mới/ Chỉnh sửa/ Xem các thông tin cá nhân của người Quản lý (Thông tin của tài khoản). Hoặc Nhân viên tự xem thông tin chi tiết của mình. II. Các bước thực hiện: Bước 1: *Cách 1: Vào Menu Nhân sự (1) => Chọn Hồ […]

HƯỚNG DẪN CÀI DẶT KPI

Hướng Dẫn Cài Đặt KPI I. Mục đích: Giúp bộ phận Nhân Sự có thể xây dựng các chỉ số tỷ lệ cho các vị trí, bộ phận, phòng ban nhằm mục đích đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của các vị trí, bộ phận, phòng ban đó trong công ty. II. Cách […]

Back To Top