PHIẾU LƯƠNG

I. Mục đích: nhân sự chủ động theo dõi được phiếu lương hàng tháng.

II. Các bước thao tác:

Bước 1: Tại giao diện chính của App => Anh/chị chọn vào biểu tượng “$”

Bước 2: Anh/chị chọn vào “Tên nhân sự” để xem phiếu lương của hiện tại

Để xem phiếu lương của các tháng khác với hiện tại, anh/chị chọn vào tháng => sau đó chọn áp dụng, xem phiếu lương.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 0939 378 686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: cstec.hn@novaon.vn để được tư vấn và giải đáp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top