HƯỚNG DẪN XEM ĐỀ NGHỊ VỀ CÔNG

HƯỚNG DẪN XEM ĐỀ NGHỊ VỀ CÔNG

I. Mục đích: Giúp nhân sự xem lại toàn bộ các yêu cầu của mình, chỉnh sửa và gửi duyệt các yêu cầu chưa gửi duyệt hoặc từ chối.

II. Các bước thao tác:

Bước 1: Tại giao diện màn hình App => Anh/chị chọn vàoĐề nghị” . Sau đó chọn vào “Đề nghị của tôi” để xem các thông tin liên quan.

Bước 2: Giao diện phần đề nghị của tôi đã hiển thị:

Bao gồm các tab liên quan: bản nháp, chờ duyệt, đã duyệt, từ chối.

  1. Bản nháp: bao gồm các đề nghị anh/chị tạo, lưu và chưa gửi đến quản lý. Tại đây, anh/chị có thể:

+ Xem bản nháp và gửi duyệt

+ Chỉnh sửa bản nháp và gửi duyêt

Bước 1: Tại giao diện mục bản nháp, anh/chị chọn vào biểu tượng 3 chấm như hình bên dưới.

Bước 2: Chọn vào sửa, giao diện hiển thị, anh/chị tiến hành chỉnh sửa thông tin.

Bước 3: Anh/chị tiến hành Gửi duyệt/Huỷ để kết thúc quá trình.

+ Xoá bản nháp

Bước 1: Tại giao diện mục bản nháp, anh/chị chọn vào biểu tượng 3 chấm như hình bên dưới.

Bước 2: Chọn vào Xoá nếu anh/chị muốn xoá đi bản nháp này.

+ Lọc bản nháp

Bước 1: Anh/chị chọn vào biểu tượng lọc như hình bên dưới:

Bước 2: Sau khi chọn được tiêu chí lọc, một lần nữa chọn vào áp dụng, giao diện sẽ hiển thị như anh/chị theo yêu cầu anh/chị lọc tìm kiếm.

2. Chờ duyệt: bao gồm những đề nghị nhân sự đã tạo, gửi đi và đang chờ quản lý duyệt

3. Đã duyệt: bao gồm những đề nghị nhân sự đã tạo, gửi đi và quản lý đã duyệt.

4. Từ chối: bao gồm những đề nghị nhân sự đã tạo, gửi đi và quản lý từ chối duyệt. Tại đây, anh/chị có thể chỉnh sửa và gửi lại đề nghị. Thao tác như sau:

+ Bước 1: Chọn vào mục “Từ chối” trên giao diện của phần “Đề nghị của tôi”. App hiển thị như hình bên dưới. Tại đây anh/chị sẽ xem được đề nghị quản lý đã từ chối, quản lý của thể để lại bình luận.

+ Bước 2: Anh/chị tiến hành kiểm tra, chỉnh sửa và gửi duyệt lại đề nghị.

Bước 3: Nếu anh/chị muốn Xoá đề nghị quản lý đã từ chối:

=> Tương tự như thao tác chỉnh sửa, anh/chị chọn vào biểu tượng 3 chấm ở góc trên bên phải, sau đó chọn vào Xoá như hình dưới:

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 0939 378 686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: cstec.hn@novaon.vn để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top