Category: Báo cáo

BÁO CÁO LẮNG NGHE

I. Mục đích: Giúp bộ phận quản lý có thể thống kê phần nhân viên đóng góp ý kiến, qua phần khảo sát lắng nghe. II. Cách thực hiện: Bước 1 : Tại thanh Menu, chọn vào mục “Báo cáo” => Chọn Báo cáo Lắng nghe như hình bên dưới: Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị như sau: […]

BÁO CÁO NHÂN SỰ VÀO RA

I. Mục đích: Giúp bộ phận nhân sự có thể xem được báo cáo vào ra nhân viên. II. Cách thực hiện :Bước 1: Tại thanh Menu, chọn vào mục “Báo cáo” => Chọn Báo cáo vào ra như hình bên dưới: Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị như sau: + Tại đây, anh/chị có thể: (1) Lọc […]

BÁO CÁO NHÂN SỰ THEO KHU VỰC

I. Mục đích: Giúp bộ phận nhân sự thống kê theo dõi được số lượng nhân sự thuộc khu vực nào. II. Cách thực hiện :Bước 1: Tại thanh Menu, chọn vào mục “Báo cáo” => Chọn Báo cáo nhân sự theo khu vực như hình bên dưới: Bước 2: Màn hình hiển thị như sau: + Tại đây, […]

BÁO CÁO NHÂN SỰ NGHỈ VIỆC

I. Mục đích: Giúp bộ phận nhân sự có thể xem được tỷ lệ hoặc số lương nghỉ việc trong khoảng thời gian chọn. II. Cách thực hiện : Bước 1 : Tại thanh Menu, chọn vào mục “Báo cáo” => Chọn Nhân sự nghỉ việc như hình bên dưới: Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị như sau: […]

BÁO CÁO NHÂN SỰ THEO NGÀY

I. Mục đích: Giúp bộ phận nhân sự có thể xem được báo cáo nhân sự theo ngày của các phòng ban, bộ phận. II. Cách thực hiện : Bước 1 : Tại thanh Menu, chọn vào mục “Báo cáo” => Chọn Báo cáo nhân sự theo ngày như hình bên dưới: Bước 2: Màn hình hiển thị như […]

Back To Top