Category: Tính lương

HƯỚNG DẪN TẠO BẢNG LƯƠNG

HƯỚNG DẪN TẠO BẢNG LƯƠNG I. Mục đích: Giúp cho bộ phận bộ phận Kế toán tạo Bảng Lương mới theo yêu cầu của Công ty. II. Các bước thực thực hiện:Bước 1: Tại Menu, Chọn vào “Bảng lương” như hình bên dưới: Bước 2: Sau khi giao diện bảng lương hiển thị, anh/chị chọn […]

HƯỚNG DẪN XEM BẢNG LƯƠNG

HƯỚNG DẪN XEM BẢNG LƯƠNG I. Mục đích: Giúp cho Nhân sự xem được Bảng Lương của Nhân nhân viên.II. Các bước thực thực hiện: Bước 1: Tại thanh Menu, Chọn biểu tượng “Bảng lương” như hình bên dưới: Bước 2 : Sau khi anh/ chị chọn mục Bảng Lương thì màn hình sẽ hiển […]

Back To Top