Category: Nhân sự

Hồ sơ cá nhân

XEM HỒ SƠ CÁ NHÂN I. Mục đích: Thêm mới/ Chỉnh sửa/ Xem các thông tin cá nhân của người Quản lý (Thông tin của tài khoản). Hoặc Nhân viên tự xem thông tin chi tiết của mình. II. Các bước thực hiện: Bước 1: *Cách 1: Vào Menu Nhân sự (1) => Chọn Hồ […]

XEM QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG NHÂN SỰI. Mục đích: Giúp nhân sự và cấp quản lý xem quản lý được hợp đồng của nhân sự trong công ty.II. Các bước thực hiện: Xem hợp đồng lao động Bước 1: Tại thanh Menu chọn vào Nhân sự => chọn Hợp đồng lao động như hình […]

HƯỚNG DẪN XÓA NHÂN SỰ

I. Mục đích: Giúp bộ phận nhân sự có thể xóa thông tin nhân sự khi tạo nhầm. (Lưu ý: Chỉ xóa những nhân sự chưa có hợp đồng) II. Các bước thực hiện: Bước 1: Tại thanh Menu, chọn vào “Nhân sự” => “Danh sách nhân sự” như hình bên dưới: Bước 2: Giao diện […]

KINH NGHIỆM – CHỨNG NHẬN

THÊM, CHỈNH SỬA, XOÁ KINH NGHIỆM – CHỨNG NHẬN I. Mục đích: Hỗ trợ bộ phận nhân sự quản lý được thông tin về kinh nghiệm, chứng nhận của nhân sự. II. Các bước thực hiện: Bước 1: Tìm kiếm nhân sự bằng tên nhân sự/ mã nhân viên ở thanh tìm kiếm. Bước 2: Tại giao diện của […]

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ BẢO HIỂM

THÊM, CHỈNH SỬA, XOÁ BẢO HIỂM I. Mục đích: Hỗ trợ bộ phận nhân sự quản lý về mặt bảo hiểm cho nhân viên.II. Các bước thực hiện: Bước 1: Tìm kiếm nhân sự bằng tên nhân sự/ mã nhân viên ở thanh tìm kiếm. Bước 2: Tại giao diện của “Hồ sơ nhân sự” chọn vào “Bảo hiểm” […]

Back To Top