HƯỚNG DẪN XEM NGÀY NGHỈ PHÉP

Hướng dẫn xem ngày Nghỉ phép

I. Mục đích

Giúp cho nhân sự và quản lý có thể xem ngày Nghỉ phép

II. Cách thực hiện

Có 2 cách để xem ngày Nghỉ phép:

+ Cách 1: Xem tại tab Bảng chấm công thuộc Phân hệ Quản trị công: những ngày nhân sự đã nghỉ phép, giao diện sẽ chuyển sang màu hồng.

+ Cách 2: Xem tại tab Quản lý phép

1. Tại bảng chấm công, xem ngày nghỉ phép

Bước 1: Tại Menu chọn Quản trị công (1) => Click vào Bảng chấm công (2)

=> Chọn thời gian mà nhân sự muốn xem thông tin nghỉ phép

Bước 2: Màn hình hiển thị như sau

Tại đây, Anh/ chị có thể xem:

  • Tổng số công nghỉ phép + số công nghỉ lễ trong tháng
  • Chi tiết về công nghỉ phép

Bước 3: Click vào biểu tượng Xem để xem chi tiết thông tin nghỉ phép

=> Màn hình hiển thị như sau

=> Chọn phần Đề nghị như hình trên, => Thông tin về Số công nghỉ, Ngày nghỉ, Thời gian nghỉ hiển thị rõ như hình bên dưới

2. Tại mục Quản lý phép, xem nghỉ phép

Bước 1: Tại Menu chọn Quản trị công (1) => Click vào Quản lý phép (2)

Bước 2: Màn hình hiển thị như sau

=> Chọn thời gian muốn xem thông tin nghỉ phép

Bước 3: Thông tin chi tiết của ngày nghỉ phép được thể hiện như hình bên dưới

=> Click vào biểu tượng như hình bên dưới để xem lịch sử dùng phép năm

=> Màn hình hiển thị như sau

Tại đây, lịch sử sử dụng quỹ phép sẽ được hiển thị rõ : Tháng nào nghỉ phép, nghỉ bao nhiêu công, Phép đã dùng, Số phép còn lại

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top