HƯỚNG DẪN SỬA THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG

I. Mục đích: 

Sửa, cập nhật thông tin đề nghị bổ sung công

II. Các bước thực hiện:

Bước 1: Mở màn hình Sửa đề nghị bổ sung công, có 3 cách để mở:

Cách 1: Tại màn hình Đề nghị của tôi, Với những đề nghị bổ sung ở trạng thái được phép sửa, click chuột vào icon “Sửa” bên cạnh đề nghị cần sửa như hình:

Cách 2: Tại màn hình Bảng chấm công dạng lịch, Click Xem chi tiết đề nghị, đề nghị nào ở trạng thái được phép sửa sẽ hiển thị icon “Sửa” như hình

Cách 3: Tại màn hình Bảng chấm công dạng grid, Click Xem chi tiết đề nghị, đề nghị nào ở trạng thái được phép sửa sẽ hiển thị icon “Sửa” như hình

Bước 2: Khi màn hình chỉnh sửa hiện ra, Quý khách tiến hành chỉnh sửa các thông tin cần thiết. Những trường nào có dấu (*) thì không được phép để trống

This image has an empty alt attribute; its file name is image-77.png

Bước 3: Chọn Lưu, Hủy bỏ hoặc Gửi duyệt để hoàn tất thêm Đề nghị bổ sung

Lưu: Đồng ý thêm Đề nghị vào danh sách với trạng thái là Bản nháp

Hủy bỏ: Không thêm Đề nghị vào danh sách

Gửi duyệt : Gửi duyệt luôn Đề nghị được tạo với trạng thái là trạng thái được cài đặt theo nhóm quyền của người gửi duyệt.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: support.onpeople@novaon.asia để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top