HƯỚNG DẪN THÊM MỚI ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG

I. Mục đích: 

Cho phép nhân sự thêm đề nghị bổ sung công, công làm thêm, xin đi muộn, về sớm…

II. Các bước thực hiện:

Để thực hiện thêm mới đề nghị bổ sung, ta có thể thực hiện theo các cách sau

Cách 1: Thêm đề nghị bổ sung từ thanh công cụ

 Tại tất cả các màn hình, chọn chức năng Thêm mới Bổ sung công trên thanh công cụ như hình:


Cách 2: Thêm bổ sung công từ màn hình Bảng chấm công

Tại màn hình Bảng chấm công, chọn chức năng Bổ sung công như hình:

Cách 3: Thêm deal từ màn hình Đê nghị của tôi

Tại màn hình Đề nghị của tôi, Chọn chức năng Bổ sung công

Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin theo form mẫu, những trường có dấu (*) là bắt buộc phải điền.

Lưu ý: Quy định với các loại đề nghị:

  • Với loại đề nghị là Xin đi muộn/Xin về sớm: Thời gian đề nghị không được vượt quá số phút được cài đặt theo lý do xin bổ sung.
  • Với tất cả các loại đề nghị: Số lần được đề nghị không được vượt quá số lần được cài đặt theo loại đề nghị

Bước 3: Chọn Lưu, Hủy bỏ hoặc Gửi duyệt để hoàn tất thêm Đề nghị bổ sung

Lưu: Đồng ý thêm Đề nghị vào danh sách với trạng thái là Bản nháp

Hủy bỏ: Không thêm Đề nghị vào danh sách

Gửi duyệt : Gửi duyệt luôn Đề nghị được tạo với trạng thái là trạng thái được cài đặt theo nhóm quyền của người gửi duyệt.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 552 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: support.onpeople@novaon.asia để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top