CÔNG

I. Chấm công

Bước 1: Tại giao diện chính của App, anh/chị chọn:
 “Chấm vào” tương ứng giờ vào làm
 “Chấm ra” tương ứng giờ tan làm

Bước 2: Màn hình chuyển sang yêu cầu quét mã QR code, anh/chị tiến hành quét mã để hoàn thành việc chấm công.


II. Chi tiết chấm công
1. Mục đích: Nhân sự có thể xem được thông tin chi tiết công.

2. Thao tác:

2.1 Xem chi tiết chấm công

Bước 1: Tại giao diện chính anh/chị chọn vào biểu tượng “Ngày công“như hình bên dưới.

Bước 2: Tại đây, nhân sự có thể xem được giờ vào, giờ ra, tiến hành thêm đề nghị bổ sung công.

Bước 3: Để xem được thông tin chi tiết chấm công, anh/chị chọn vào “Xem tất cả” giao diện hiển thị toàn bộ lịch sử chấm công của tháng.

Bước 4: Để xem công của ngày bất kỳ, anh/chị click vào ngày cần xem. Thông tin sẽ hiển thị như sau:

2.2 Bổ sung công

Bước 1: Tại giao diện của chi tiết ngày công, anh/chị có thể tiến hành bổ sung công/ bổ sung công làm thêm.

Bước 2: Anh/chị chọn đề nghị, chọn loại đề nghị, sau đó cập nhật đầy đủ thông tin, tiến hành Gửi duyệt.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 0939 378 686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: cstec.hn@novaon.vn để được tư vấn và giải đáp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top