ĐỀ NGHỊ

I. Mục đích: Nhân sự gửi đến quản lý những yêu cầu (bổ sung công, tăng bậc bảo hiểm…) để cấp quản lý xét duyệt hoặc có thể từ chối.

II. Các bước thao tác:

  1. Thêm đề nghị : Nhân sự có thể thêm mới đề nghị khi cần thiết, gửi đến cấp quản lý xét duyệt dựa trên quy định của doanh nghiệp  

Để thêm mới đề nghị => Sau khi chọn vào “Đề nghị” ở màn hình chính, anh/chị click vào “Đề nghị của tôi”’ như hình bên dưới để tiến hành Thêm đề nghị, lựa chọn loại đề nghị (cá nhân, phòng ban)

Đối với đề nghị cá nhân: Chọn đề nghị cá nhân, click vào nhóm đề nghị, để chọn loại đề nghị phù hợp, nhập thông tin đầy đủ (trường có dấu sao là bắt buộc điền) và chọn gửi duyệt.  

Đối với đề nghị phòng ban: Anh/chị chọn đề nghị phòng ban, click vào nhóm đề nghị, chọn loại đề nghị phù hợp, nhập thông tin đầy đủ (trường có dấu sao là bắt buộc điền) và chọn gửi duyệt.  

2. Duyệt đề nghị

Bước 1: Quản lý tiến hành vào mục đề nghị, chọn vào đề nghị cần duyệt

Bước 2: Anh/chị tiến hành lọc/chọn tất cả các đề nghị, chọn Duyệt/Không duyệt

Bước 3: Duyệt từng đề nghị bằng cách chọn vào Duyệt/ Không duyệt

3. Xem đề nghị

Tại mục đề nghị: chọn vào đề nghị của tôi/ đề nghị cần duyệt (chọn bản nháp, chờ duyệt, đã duyệt, từ chối) để xem được đề nghị của nhân sự gửi đi đang ở trạng thái nào.

4. Chỉnh sửa/ Xóa đề nghị

Để chỉnh sửa đề nghị:

Bước 1: Sau khi quản lý từ chối duyệt đề nghị, thông báo sẽ được gửi về nhân sự

Bước 2: Nhân sự click vào biểu tượng thông báo ở màn hình chính App, list thông báo sẽ hiển thị

Bước 3: Chọn đề nghị, tiến hành chỉnh sửa và gửi lại.

Xóa đề nghị: Anh/chị tiến hành chọn vào biểu tượng 3 chấm dọc“, sau đó chọn “Xóa” nếu anh/chị muốn xóa đề nghị.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline: 0939 378 686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: cstec.hn@novaon.vn để được tư vấn và giải đáp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top