HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT DEADLINE CHO LUỒNG DUYỆT

I. Mục đích: Để đảm bảo đúng quy trình, tối ưu về khoảng thời gian giải quyết các vấn đề liên quan để nội bộ.

II. Thực hiện:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm, tại Màn hình chính của mục Tổng quan, chọn Cài đặt => Tại mục Công => Chọn Quy trình duyệt.

Màn hình hiển thị

Bước 2: Chọn Thêm mới hoặc Sửa hành động để cài đặt Deadline cho hành động đó.

Màn hình hiển thị

Bước 3: : Điền các thông tin và chọn thời gian duyệt cho hành động => chọn Lưu.

Màn hình hiển thị

Lưu ý: Chọn giờ theo đúng định dạng 24h hh:mm:ss, cài đặt giờ trước phút sau. Ví dụ: 15:00:00

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline:  099 515 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: support.onpeople@novaon.asia để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top