PHÂN HỆ CÀI ĐẶT

I. Mục đích: Giúp cho bộ phận nhân sự của Công ty có thể tự cài đặt các thông tin trên phần mềm để phù hợp với mô hình Công ty

II. Click vào link bên dưới để xem chi tiết hướng dẫn cài đặt

1. Danh mục chung cài đặt hướng dẫn2. H Uông dẫn cài đ ã t C ông ty
3. Hướng dẫn cài đặt cấu hình tổ chức4 . Hướng dẫn cài đặt đường ống
5. Hướng dẫn cài đặt email mẫu6. Hướng dẫn cài đặt nhóm quyền
7 . H Uông hướng dẫn cài đặt Người dùng8 . Hướng dẫn cài đặt đồng bộ
9 . Tiếp tục cài đặt hướng dẫn10 . KIT Chào mừng KIT cài đặt hướng dẫn
11 . Phép nghỉ cài đặt H Uông12 . Hướng dẫn cài đặt ngày nghỉ
13 . H ướng dẫn cài đặt Ca làm việc14 . Hướng dẫn cài đặt tính toán công cụ
15. Công ty quảng cáo quy tắc cài đặt hướng dẫn 16 . Hướng dẫn cài đặt công cụ
17. Hướng dẫn cài đặt trình duyệt18 . H ướng dẫn cài đặt tính toán thành phần
19 . Hướng dẫn cài đặt bảng20 . Hướng dẫn cài đặt bảo mật
21. Hướng dẫn cài đặt thuế22. Hướng dẫn thay đổi chính sách
23 . Hướng dẫn cài đặt KPI24. Thông báo cài đặt hướng dẫn
25. Hướng dẫn cài đặt Deadline luồng duyệt

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 515 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: support.onpeople@novaon.asia để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Back To Top