PHÂN HỆ CÀI ĐẶT

I. Mục đích: Giúp cho bộ phận nhân sự của Công ty có thể tự cài đặt các thông tin trên phần mềm để phù hợp với mô hình Công ty

II. Click vào link bên dưới để xem chi tiết hướng dẫn cài đặt

1. Hướng dẫn cài đặt danh mục chung 2. Hướng dẫn cài đặt cơ cấu tổ chức
3 . Hướng dẫn cài đặt pipeline 4. Hướng dẫn cài đặt email mẫu
5. Hướng dẫn cài đặt nhóm quyền 6. Hướng dẫn cài đặt Người dùng
7. Hướng dẫn cài đặt thủ tục tiếp nhận 8. Hướng dẫn cài đặt Welcome Kit
9. Hướng dẫn cài đặt nghỉ phép 10 . Hướng dẫn cài đặt ngày nghỉ
11. Hướng dẫn cài đặt ca làm việc 12. Hướng dẫn cài đặt kỳ tính công
13. Hướng dẫn cài đặt quy tắc bổ sung công 14 . Hướng dẫn cài đặt thiết bị chấm công
15. Hướng dẫn cài đặt quy trình duyệt 16 . Hướng dẫn cài đặt thành phần tính lương
17. Hướng dẫn cài đặt loại bảng lương 18. Hướng dẫn cài đặt bảo hiểm
19. Hướng dẫn cài đặt thuế 20. Hướng dẫn thay đổi chính sách
22. Hướng dẫn cài đặt thông báo 23. Hướng dẫn cài đặt deadline cho luồng duyệt

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline 0939 378 686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: cstec.hn@novaon.vn để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Back To Top