PHÂN HỆ CÀI ĐẶT

I. Mục đích: Giúp cho bộ phận nhân sự của Công ty có thể tự cài đặt các thông tin trên phần mềm để phù hợp với mô hình Công ty

II. Click vào link bên dưới để xem chi tiết hướng dẫn cài đặt

1. Hướng dẫn cài đặt chung Danh mục 2. H Uông dẫn cài đ ã t C ông ty
3. Tổ chức cấu hình cài đặt hướng dẫn 4 . Pipeline cài đặt hướng dẫn
5. Mẫu Email cài đặt hướng dẫn 6. Quyền nhóm cài đặt hướng dẫn
7 . H Uông dẫn installing The user 8 . Mẫu đồng hợp cài đặt hướng dẫn
9 . Tiếp tục cài đặt hướng dẫn 10 . KIT Welcome KIT cài đặt hướng dẫn
11 . H Uông dẫn installing Nghỉ phép 12 . Ngày nghỉ ngày cài đặt hướng dẫn
13 . H ướng dẫn cài đặt Ca làm việc 14 . Công cụ tính toán cài đặt hướng dẫn
15. Công ty quảng cáo quy tắc cài đặt hướng dẫn 16 . Công cụ cài đặt hướng dẫn
17. Trình duyệt quy trình cài đặt hướng dẫn 18 . H ướng dẫn cài đặt tính toán thành phần
19 . Lương bảng loại cài đặt hướng dẫn 20 . Bảo hiểm cài đặt hướng dẫn
21. Tax cài đặt hướng dẫn 22. Chính sách thay đổi hướng dẫn
23 . KPI cài đặt hướng dẫn 24. Hướng dẫn cài đặt thông báo

Mọi thắc mắc xin liên hệ Hotline  099 515 8686 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: support.onpeople@novaon.asia để được tư vấn và giải đáp.

Chúc quý khách thành công!

Back To Top